OM

TEMA DISTANS

Under det gångna året har ordet distans fått en ny innebörd för många av oss. Vi har hört det uttalas av de som leder landet och själva tvingats förhålla oss till dess innebörd. Distans till vänner och familj. Distans på gatan och i matbutiken. Distans till skolan dit vi brukade gå. 

Tiden på Östra Grevie har varit annorlunda. Skolåren som skulle ha kantats av umgänge med nya vänner och långa dagar i en kreativ miljö, har istället innefattat många timmar ensamma hemma framför en skärm. 

Med den här boken vill vi tolka den distans som vi tvingats förhålla oss till. Projektet som ledde fram till boken har varit ett sätt för oss att finna den gemenskap som vi saknat under stora delar av vår skoltid.

UTBILDNINGEN

Vi som skapat den här boken studerar Grafisk Design vid Östra Grevie Folkhögskola. Några av oss går inriktningen Visuell Kommunikation, andra Nya Media. Våra linjer tillhör två av skolans sex konst- och designutbildningar. Här fördjupar vi oss i grafisk formgivning, illustration, visuellt berättande och kommunikation. Vi arbetar såväl analogt som digitalt.

4-6 JUNI

UTSTÄLLNING PÅ STPLN

Vi visar upp boken och några av de verk den innehåller i större format.

Plats: Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Datum: 4-6 juni 2021
Öppettider: (info kommer)

Gratis inträde.
Varmt välkomna!

KÖPA

Boken finns att köpa för 250:- på Instagram, genom att skicka ett DM, och på Bokhandel.

ÖSTRA GREVIE

REKTORN

I tider av förändring och stora utmaningar blir det än viktigare att fundera på vem vill jag vara och vad står jag för som människa. För Östra Grevie folkhögskola har förändringarna och utmaningarna inneburit att vi delvis skiftat mötesplats och plattform men allt annat kvarstår. Vårt manifest, vår vision och vår värdegrund och pedagogiska idé finns kvar vilket också tydliggörs i denna fina bok.

Manifest

Mitt i Malmö. Och ute på den skånska landsbygden. Där finns vi. En skola och människor med olika historier, intressen och förutsättningar. Ibland verkar kontrasterna stora, men de krymper snabbt när vi ses. Kanske för att det personliga mötet har en naturlig plats här. Och kanske för att vi tror på något tillsammans, trots att vi är här av olika anledningar. Detta är vårt manifest.

Vision

En öppen, hållbar och inkluderande mötesplats där varje individ möts av högkvalitativ och kreativ kunskap. Individen utmanas att utveckla hela sin potential, att effektivt och glädjefyllt söka och stärka sitt inre landskap och därmed bli en del av samhället.”

Skolans pedagogik – idé och vision

”Vi tror att kunskap och utveckling bygger på lust, kreativitet och uthållighet. På Östra Grevie folkhögskola medverkar vi till att öppna stängda dörrar hos enskilda människor och ger dem möjligheten och modet att själva välja mål och mening i livet. En kreativ och flexibel miljö attraherar människor, den attraherar studerande och den attraherar lärare. För att kreativiteten skall fortsätta växa måste vi tro på det vi håller på med, vi måste känna oss säkra på att det vi gör är viktigt för andra människor och vi måste göra det tillsammans.”

Distansens år 2020/2021
/Susanne Andersson

CREDITS

PROJEKTLEDARE

Amelie Nicol Nilsson
Hugo Persson
Matilda Sädås

FORM

Alma Berggren
Johan Cesar
Kajsa Hollsten
Nicolina Jansson
Alex Persson
Idun Wahlgren

LAYOUT

Elina Berglund
Doris Darázs
Greta Gustafsson
Anton Hjalmarsson
Amanda Knöös
Elin Prins
Selma Modéer Wiking

FOTO

Felicia Fridh
Nicolina Jansson
Frida Krafft
Amelie Nicol Nilsson
Hugo Persson
Idun Wahlgren

HEMSIDA

Phoebe Crookes
Stina Bunke
Malin Fröjd
Louise Nilsson
Hugo Persson
Matilda Sädås

SOCIALA MEDIER

Annie Hansen
Stina Jonsson
Frida Krafft
Stine Lagerquist
Vera Lönn

KORREKTUR

Elina Berglund
Stina Jonsson
Amanda Knöös
Matilda Sädås

EKONOMI

Filippa Berglund
Felicia Fridh
Johanna Källvik
Pernilla Sonne

TACK TILL

Raoul Gottschling som har gjort typsnittet La Nord och som gav oss rättigheterna att få använda fonten. Det har gjort att vår visuella idé kunde fullföljas. 

Östra Grevie Folkhögskola som har bidragit med sponsring till projektet. Precis som för alla andra skolor har det varit två tuffa år men vi tycker att Östra Grevie har gjort fantastiska anpassningar för att det ska fungera för både elever och lärare. Tack för att ni är en fantastisk skola. 

Våra lärare Lars Svensson, Oda Haugerud och Kristina Jensner-Eldon som har varit stöttande genom hela vår utbildning. Precis som för oss elever har det varit ett lika tufft år för våra lärare. De har gjort allt för att vi ändå ska trivas, ha kul och få samma utbildning på distans som vi hade fått på plats. Tack för att vi har er som pedagoger och mentorer, ni är fenomenala.

OM

TEMA DISTANS

Under det gångna året har ordet distans fått en ny innebörd för många av oss. Vi har hört det uttalas av de som leder landet och själva tvingats förhålla oss till dess innebörd. Distans till vänner och familj. Distans på gatan och i matbutiken. Distans till skolan dit vi brukade gå. 

Tiden på Östra Grevie har varit annorlunda. Skolåren som skulle ha kantats av umgänge med nya vänner och långa dagar i en kreativ miljö, har istället innefattat många timmar ensamma hemma framför en skärm. 

Med den här boken vill vi tolka den distans som vi tvingats förhålla oss till. Projektet som ledde fram till boken har varit ett sätt för oss att finna den gemenskap som vi saknat under stora delar av vår skoltid.

4-6 JUNI

USTÄLLNING PÅ STPLN

Vi visar upp boken och några av de verk den innehåller i större format. 

Plats: Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Datum: 4-6 juni 2021
Öppettider: Fredag, 12-15. Lördag och Söndag, 12-18.

Varmt välkomna!

KÖPA

Boken finns att köpa för 250:- på Instagram, genom att skicka ett DM.

ÖSTRA   GREVIE      

REKTORN

I tider av förändring och stora utmaningar blir det än viktigare att fundera på vem vill jag vara och vad står jag för som människa. För Östra Grevie folkhögskola har förändringarna och utmaningarna inneburit att vi delvis skiftat mötesplats och plattform men allt annat kvarstår. Vårt manifest, vår vision och vår värdegrund och pedagogiska idé finns kvar vilket också tydliggörs i denna fina bok. 

Manifest
Mitt i Malmö. Och ute på den skånska landsbygden. Där finns vi. En skola och människor med olika historier, intressen och förutsättningar. Ibland verkar kontrasterna stora, men de krymper snabbt när vi ses. Kanske för att det personliga mötet har en naturlig plats här. Och kanske för att vi tror på något tillsammans, trots att vi är här av olika anledningar. Detta är vårt manifest. 

Vision
En öppen, hållbar och inkluderande mötesplats där varje individ möts av högkvalitativ och kreativ kunskap. Individen utmanas att utveckla hela sin potential, att effektivt och glädjefyllt söka och stärka sitt inre landskap och därmed bli en del av samhället.”

Skolans pedagogik – idé och vision 
”Vi tror att kunskap och utveckling bygger på lust, kreativitet och uthållighet. På Östra Grevie folkhögskola medverkar vi till att öppna stängda dörrar hos enskilda människor och ger dem möjligheten och modet att själva välja mål och mening i livet. En kreativ och flexibel miljö attraherar människor, den attraherar studerande och den attraherar lärare. För att kreativiteten skall fortsätta växa måste vi tro på det vi håller på med, vi måste känna oss säkra på att det vi gör är viktigt för andra människor och vi måste göra det tillsammans.”

Distansens år 2020/2021
/Susanne Andersson

KLASSERNA NM & VK

Vi som skapat den här boken studerar Grafisk Design vid Östra Grevie Folkhögskola. Några av oss går inriktningen Visuell Kommunikation, andra Nya Media. Våra linjer tillhör två av skolans sex konst- och designutbildningar. Här fördjupar vi oss i grafisk formgivning, illustration, visuellt berättande och kommunikation. Vi arbetar såväl analogt som digitalt.

CREDITS

FORM

Alma Berggren
Johan Cesar
Kajsa Hollsten
Nicolina Jansson
Alex Persson
Idun Wahlgren

LAYOUT

Elina Berglund
Doris Darázs
Greta Gustafsson
Anton Hjalmarsson
Amanda Knöös
Elin Prins
Selma Modéer Wiking

FOTO

Felicia Fridh
Nicolina Jansson
Frida Krafft
Amelie Nicol Nilsson
Hugo Persson
Idun Wahlgren

HEMSIDA

Phoebe Crookes
Stina Bunke
Malin Fröjd
Louise Nilsson
Hugo Persson
Matilda Sädås

SOCIALA MEDIER

Annie Hansen
Stina Jonsson
Frida Krafft
Stine Lagerquist
Vera Lönn

KORREKTUR

Elina Berglund
Stina Jonsson
Amanda Knöös
Matilda Sädås

ARBETSLEDARE

Amelie Nicol Nilsson
Hugo Persson
Matilda Sädås

EKONOMI

Filippa Berglund
Felicia Fridh
Johanna Källvik
Pernilla Sonne

TACK TILL

Raoul Gottschling som har gjort typsnittet La Nord och som gav oss rättigheterna att få använda fonten. Det har gjort att vår visuella idé kunde fullföljas.

Östra Grevie Folkhögskola som har bidragit med sponsring till projektet. Precis som för alla andra skolor har det varit två tuffa år men vi tycker att Östra Grevie har gjort fantastiska anpassningar för att det ska fungera för både elever och lärare. Tack för att ni är en fantastisk skola. 

Våra lärare Lars Svensson, Oda Haugerud och Kristina Jensner-Eldon som har varit stöttande genom hela vår utbildning. Precis som för oss elever har det varit ett lika tufft år för våra lärare. De har gjort allt för att vi ändå ska trivas, ha kul och få samma utbildning på distans som vi hade fått på plats. Tack för att vi har er som pedagoger och mentorer, ni är fenomenala.